Garantie & Retourrecht

DPautoonderdelen

Retourneren

In het geval van consumentenkoop heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de verkoper zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dient u vooraf contact met ons op te nemen via , of ons het formulier voor herroeping ingevuld en ondertekend toe te zenden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Het herroepingsrecht geldt niet in de volgende gevallen:
A. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
B. Producten die door DP Auto-onderdelen zijn bewerkt of ge(de)monteerd in opdracht van de consument.
C. Elektronische onderdelen.

Garantie

1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking de gebruikte voertuigdelen die DP Auto-onderdelen heeft verkocht en heeft geleverd aan kopers.

2. De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging aan DP Auto-onderdelen van de desbetreffende factuur Indien het een zaak betreft die door DP Auto-onderdelen van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

3. Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

4. De garantie wordt door DP Auto-onderdelen verleend voor een periode van 1 maand vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd. Indien er zich binnen de garantietermijn bij normaal gebruik gebreken vertonen aan de zaak, heeft de koper het recht om de geleverde zaak aan DP Auto-onderdelen aan te bieden ter herstel of vervanging, ter keuze van DP Auto-onderdelen.

5. Het transport van en naar DP Auto-onderdelen van de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak is voor rekening van DP Auto-onderdelen. Bij een onjuiste bestelling en/of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking komt voor garantie op basis van deze garantievoorwaarden, is het transport van de zaak van en naar DP Auto-onderdelen voor rekening van de koper.

6. DP Auto-onderdelen verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze garantievoorwaarden, de ter herstel/vervanging aangeboden zaak binnen een redelijk termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij DP Auto-onderdelen hiertoe niet in staat is, in welk geval DP Autoonderdelen tot contante terugbetaling van het aankoopbedrag zal overgaan.

7. Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze garantievoorwaarden van toepassing.

8. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:
A) indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
B) indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
C) indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt ( snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.);
D) indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

9. De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover DP Auto-onderdelen op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

10. DP Auto-onderdelen heeft het recht van deze garantievoorwaarden af te wijken, indien voor het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen DP Auto-onderdelen en de koper zijn vastgelegd.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*
Garantie of retourneren*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.